Kim jest Partner?


Data publikacji: 20-10-2008,
Autor: Aneta Styńska
Kategoria: Artykuły

Skoro jest już jasne, że na PP należy zawsze patrzeć globalnie, przez pryzmat wszystkich biorących w nim udział stron, przyjrzyjmy się dzisiaj Partnerom.

Na frazę “a Partnerzy znowu…” niektórzy managerowie PP dostają białej gorączki, mają szybki skok adrenaliny, kołatanie przedsionków, i zastanawiają się gdzie można kupić wirtualnego kałasza, żeby skutecznie się z nimi rozprawić.

O co więc chodzi w tej relacji, gdy szef firmy czy manager PP na głosy Partnerów zaczyna tracić i zdrowie i zmysły?

Otóż to bardzo proste - zarządzający PP na 100% nie wiedzą kim jest ich Partner.

Według tradycyjnego pojmowania PP, Partner to osoba POLECAJĄCA produkty.

I teoretycznie tak jest… Owszem - głównym zadaniem Partnera jest polecanie produktów w celu zarobkowym. Ale to jest właśnie jego ZADANIE, czy jak wolisz ZAKRES OBOWIĄZKÓW w tym modelu współpracy.

Zatem - kim naprawdę jest Partner? Jak zdefiniować jego stanowisko?

Najprostsze odpowiedzi, które same nasuwają się na myśl to:

 1. Przedstawiciel handlowy PP
 2. Współpracownik PP
 3. Właściciel e-biznesu

Ale z jednym zastrzeżeniem -> Partner jest tym, kim chce być w ramach tej współpracy! Jego sukces zależy wyłącznie od mentalnego nastawienia do współpracy.

Ty jako manager możesz (a nawet musisz) starać się pomagać Partnerowi osiągać taki status partnerstwa, na jaki jest w danym momencie gotowy. Nie za niski, nie za wysoki.

Partnerstwo to nie etat, gdzie odgórnie wyznacza się ramy współpracy.

Partnerstwo, to zindywidualizowana niezależna droga biznesowa, która ma doprowadzić Partnera, do niezależności i wolności osobistej. Przy Twojej pomocy.

Zatem rozważmy po kolei wszystkie 3 powyższe warianty:

 1. Przedstawiciel handlowy - to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów dla zatrudniającej go firmy. Najczęściej związana z firmą umową o pracę, zlecenie lub dzieło, czasem umową o współpracy. Przedstawiciel handlowy ma obowiązek osiągania określonych poziomów sprzedaży miesięcznej (tzw. targetów sprzedaży).
 2. Pracownik - osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Obowiązki pracownika to:
  • sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz wykonywanie poleceń przełożonych,
  • przestrzeganie regulaminu, przepisów oraz zasad BHP ;)
  • dbanie o dobro zakładu pracy,
  • nieprowadzenie konkurencji wobec pracodawcy,
  • i pewnie wiele innych…
 3. Właściciel biznesu - to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów dla swojej firmy, CHCĄCA osiągać określone poziomy sprzedaży miesięcznej oraz sumienne, starannie i EFEKTYWNIE wykonująca wyznaczone przez siebie zadania.

Czym się więc różni przedstawiciel, współpracownik od właściciela biznesu?

Przedstawiciel handlowy i współpracownik mają wyznaczone OBOWIĄZKI. Właściciel CHCE OSIĄGAĆ ZYSKI!

Biznesowe podejście do współpracy niesie za sobą 3 ważne elementy:

 • codzienny luz psychiczny ? tylko TY decydujesz o tym, co zrobisz,
 • świadome podchodzenie do swoich pieniędzy, zamiast bezmyślnego wykonywania poleceń osób trzecich,
 • pełną odpowiedzialność za swoje sukcesy i porażki. Z nasiskiem na porażki, ponieważ tych początkowo jest zawsze więcej. Zanim dana metoda zarabiania we sieci sprawdzi się dla danego serwisu, żoże minąć i kilka miesięcy i kilka lat. W sieci nie ma jednej idealnej metody na sukces.

Każda branża ma swoją zindywidualizowana specyfikę. W związku z tym, metody które sparwdzily się w serwisach ebiznesowych dla młodych ludzi, mogą nie sprawdzić się w serwisie psychologicznym dla seniorów. Zawsze trzeba uwzględniać specyfike grupy, produktu i serwisu na którym się pracuje.

Aneta Styńska
Specjalistka ds. PP
http://stynska.info

Chciałbyś też zarabiać na swojej wiedzy?
» Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Tags: , ,

Zostaw swój komentarz

CAPTCHA Image Audio Version
Reload Image